1. ÜLDSÄTTED

1.1. Ostu - müügileping (edaspidi - "Reeglid") on õiguslikult siduv dokument, mis kehtestab Ostja (edaspidi - "OSTJA") ja UAB Interversus (edaspidi - MÜÜJA) vastastikused õigused, kohustused ja vastutus e-poest kaupade ostmisel (edaspidi -"e-pood", "yesyes.ee")

1.2. OSTJA ja MÜÜJA vahel sõlmitakse leping vastavalt 2001. a 17. august Leedu Vabariigi majandusministri korraldusega nr. 258 "Kaupade müüki ja teenuste osutamist käsitlevate eeskirjade vastuvõtmine, kui lepingud sõlmitakse sidevahendite abil“.

2. OSTU- JA MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Leping OSTJA ja MÜÜJA vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil OSTJA klõpsab nupul „Osta“, kinnitades kauba tellimust ostukorvis. OSTJA saab kohe pärast tellimuse saatmist ka kinnituse tellimuse kättesaamise ja vastuvõtmise kohta. Ostuleping jõustub siis, kui OSTJA saab kinnituse kauba lähetamise kohta või saab kauba kätte.

2.2. Iga MÜÜJA ja OSTJA vahel sõlmitud leping salvestatakse e-poes.

3. OSTJA ÕIGUSED

3.1. OSTJAL on õigus osta kaupu veebipoest yesyes.ee vastavalt käesolevatele ja e-poe reeglitele.

3.2. OSTJAL on õigus e-poega sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest MÜÜJALE kirjalikult (kontaktides märgitud e-posti teel) 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates tellimise kuupäevast.

3.3. OSTJAL on õigus taganeda yesyes.ee poega sõlmitud ostu - müügilepingust, teatades sellest MÜÜJALE kirjalikult (e-posti teel, märkides tagastatava kauba ja selle tellimuse numbri) hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul ostu - müügilepingu jõustumise päevast arvates. Müügilepingut ei saa lõpetada, kui leping on sõlmitud:

3.3.1. heli- ja videoteoste ning fonogrammide tarnimine mis tahes video- või helikandjal, arvutiprogrammidel;

3.3.2. raamatute, ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliste väljaannete pakkumine;

3.3.3. kosmeetika- ja parfümeeria-, hügieeni- ja meditsiinitoodete tarnimine: rinnahoidjad, vestid, korsetid jms tooted, mõõte-, kontroll-, meditsiini- või kirurgiainstrumendid ja -seadmed;

3.3.4. aluspesu pakkumine.


3.4. Reeglid 3.3. OSTJA võib kasutada lõikes 1 sätestatud õigust ainult juhul, kui kaup ei ole kahjustatud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud ega seda kasutatud.

3.5. Kui OSTJA ei teavita MÜÜJAT tellimuse tühistamisest vastavalt punktile 3.2., on MÜÜJAL õigus tellimus tühistada ilma OSTJAT sellest eelnevalt teavitamata.

4. OSTJA KOHUSTUSED

4.1. OSTJA peab tellitud ja tasutud kauba vastu võtma.

4.2. OSTJA peab katma tagastatava kauba transpordiga seotud kulud, kui kaup tagastatakse mitte müüja süül: kauba pakend ei ole kahjustatud, toode vastab oma omaduste poolest e-poes märgitule.

4.3. OSTJA kohustub mitte edastama oma identifitseerimiskoodi kolmandatele isikutele. Kui OSTJA kaotab identifitseerimiskoodi, peab ta sellest MÜÜJAT koheselt teavitama - e-posti teel, mis on märgitud kaupluse jaotises "Kontaktid".

4.4. Kui OSTJA registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, peab OSTJA neid viivitamatult uuendama.

4.5. E-poodi kasutav OSTJA nõustub käesolevate ostu-müügi reeglitega ja peab neid järgima.

5. MÜÜJA ÕIGUSED

5.1. Kui OSTJA üritab kahjustada e-poe tööd või stabiilset toimimist, võib MÜÜJA ilma ette teatamata piirata, peatada OSTJA juurdepääsu e-poele või erandjuhtudel registreerimise tühistada.

5.2. MÜÜJA võib oluliste asjaolude ilmnemisel e-poe tegevuse ajutiselt või jäädavalt lõpetada, ilma OSTJAT sellest teavitamata.

5.3. MÜÜJA võib ühepoolselt muuta nende reeglite tingimusi.

5.4. MÜÜJAL on õigus etteteatamata tellimus tühistada, kui OSTJA on otsustanud 7 (seitsme) tööpäeva jooksul internetipangas kauba eest tasumata jätta.

6. MÜÜJA KOHUSTUSED

6.1. Loob kõik tingimused, et OSTJA saaks e-poe pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada.

6.2. Toimetab OSTJA tellitud kaubad Eestis näidatud aadressile 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates kauba eest tasumise kuupäevast.

6.3. Kui MÜÜJA ei suuda tellitud kaupa oluliste asjaolude korral OSTJALE toimetada, kohustub ta pakkuma sarnast toodet. Kui OSTJA keeldub toote analoogi vastu võtmast, tagastatakse OSTJALE makstud raha 7 (seitsme) tööpäeva jooksul. MÜÜJA ei kohustu katma komisjonitasu, mida OSTJA pank kohaldab tagasimakse vastuvõtmiseks.

6.4. MÜÜJA peab kauba kätte saama viieteistkümne päeva jooksul pärast artikli 3 lõikes 3 osutatud taganemisavalduse saamist ja tagastama OSTJALE kauba eest tasutud raha.

6.5. Enne lepingu sõlmimist peab MÜÜJA edastama OSTJALE sidevahendi abil asjakohase teabe, mis peab sisaldama järgmist:

6.5.1. müüja andmed;

6.5.2. müügihind;

6.5.3. kauba kohaletoimetamise hind;

6.5.4. maksmise, kohaletoimetamise või täitmise kord;


7. KAUPADE EEST MAKSMINE

7.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

7.2. Hinnad ei sisalda saatmiskulu.

7.3. Tellitud kauba eest tasub MÜÜJA koos paysera.lt, kevin.lt, klix.lt poolt pakutavate makseviisidega või sularahas, tasudes need kohaletoimetamise ajal MÜÜJA volitatud kullerile.

8. KAUPADE KOHALETOIMETAMINE

8.1. Veebipoes "yesyes.ee" saad kaupa tellida igal kellaajal, igal nädalapäeval. Kauba tellimisel saad valida kõige mugavama kauba kohaletoimetamise viisi. Kauba saame kohale toimetada Venipak kulleriga, Omniva pakiautomaati või Leedu postiga.

8.2. Kauba toimetab kohale MÜÜJA volitatud esindaja.

8.3. Kaup toimetatakse kohale tellimuse andmetes märgitud aadressile. MÜÜJA volitatud esindaja ei vastuta ega kontrolli, kas kaubale tuleb järgi tellimuses nimetatud isik. Selle eest vastutab OSTJA.

8.4. Kohaletoimetamise hind sõltub tellimuse väärtusest. Tasuta kauba kohaletoimetamine postiga üle 40 € ostude puhul - tasuta kohaletoimetamine Omniva postiautomaatidega ja alates 60 € - tasuta kohaletoimetamine Venipaki kulleriga.

8.5. Tarneaeg kulleriga üle Eesti: I -V 08:00 - 17:00. Enne kauba kohaletoimetamist lepib kuller telefoni teel kokku sinule sobiva kohaletoimetamise aja. Pangaautomaatidest saad saadetise kätte igal kellaajal. Posti lahtiolekuajaga tuleb kohanduda sõltuvalt sellest, millisesse osakonda sinu pakk toimetatakse.

9. KAUBA TAGASTAMINE

9.1. Kauba tagastamine toimub vastavalt 2001. a. 29. juuni Leedu Vabariigi majandusministri korraldusele nr. 217 "Esemete tagastamise ja vahetamise reeglite kinnitamise kohta", mille kohaselt ei rahuldata ostja nõuet asendada ostetud kaup sarnase kaubaga või tagastada makstud raha pärast järgmiste kaupade ostmist: kosmeetika, rinnahoidjad, vestid, korsetid jms tooted, mõõte-, kontroll-, meditsiinilised või kirurgilised instrumendid ja aparaadid.

9.2. Tagastatav kaup peab olema samas komplektis, milles see saadeti. Kauba komplektsuse ja pakendamise eest vastutab OSTJA. Kui toode pole täielikult komplekteeritud ja nõuetekohaselt pakitud, MÜÜJA või MÜÜJA esindaja ei aktsepteeri kauba tagastamist.

9.3. Toode tuleb tagastada pakendis, milles see kohale toimetati. Pakend peab olema kahjustamata, puhas ja korralikult ette valmistatud.

9.4. OSTJA tagastab kauba oma transpordivahendiga, välja arvatud juhul, kui kaup tagastatakse kauba kvaliteedi tõttu.

9.5. Defektse toote tagastamisel kohustub MÜÜJA defektsele toote järele tulema ja asendama selle analoogse tootega. Juhul, kui MÜÜJAL pole analoogset toodet, tagastab MÜÜJA OSTJALE toote eest tasutud raha. Tagastamine toimub sama makseviisi abil, mida OSTJA kasutas ostu sooritamisel, või OSTJA pangakontole. MÜÜJA kohustub raha ostjale tagastama 7 tööpäeva jooksul.

9.6. OSTJA peab tagastatud kauba saatma aadressile Pärnu mnt 142a-1208 (2 korrus), Tallinn, 11317, olles sellest eelnevalt MÜÜJAT teavitanud jaotises "Kontaktid" märgitud kontaktidel.

10. VASTUTUS

10.1. OSTJA vastutab täielikult registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui OSTJA ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, ei vastuta MÜÜJA tagajärgede eest.

10.2. OSTJA vastutab e-poes tehtud toimingute eest.

10.3. OSTJA vastutab identifitseerimiskoodi edastamise eest kolmandatele isikutele Kui kolmandad isikud kasutavad OSTJA identifitseerimiskoodi, vastutab OSTJA kolmanda osapoole tehtud toimingute eest.

10.4. Kahju korral hüvitab süüdlane teisele poolele tekkinud kahju.

11. INFO SAATMINE

11.1. MÜÜJA saadab kõik teated OSTJA registreerimisvormil toodud e-posti aadressile.

11.2. OSTJA saadab kõik teated ja küsimused e-posti teel, mis on märgitud MÜÜJA e-poe jaotises „Kontaktid”.

12. Kliendi nõustamine

12.1. OSTJATELE info toodete omaduste kohta ja konsultatsioon telefonil +3726683282 igal tööpäeval kella 9–18.

12.2. OSTJATE jaoks kasulikku teavet selle kohta, kuidas otsitavat toodet leida, kuidas seda tellida, millised on kohaletoimetamise tingimused, kuidas makset sooritada ja vastused sinu muudele ostu ajal tekkivatele küsimustele, konsulteerime telefonil +3726683282 igal tööpäeval alates 9.00 kuni 18.00.

12.3. OSTJAD võivad abi saamiseks kirjutada e -posti aadressil [email protected].

13. LÕPPSÄTTED

13.1. Nendele reeglitele kohaldub Euroopa Liidu õigus.

13.2. Kõik nende eeskirjade rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse erimeelsused Euroopa Liidu seadustes ette nähtud korras.