Privaatsuspoliitika

Austame üksikisikute õigust isikuandmete kaitsele ja püüame tagada sellel veebisaidil töödeldavate isikuandmete kaitse.

Külastades meie veebipoodi ja kasutades seal pakutavaid teenuseid või esitades meile oma isikuandmeid, tunnistad ja kinnitad, et oled neid privaatsuspoliitika sätteid lugenud. Saad veebipoodi kasutada kui nõustud täielikult nende tingimustega.

Andmete töötleja

Teie andmeid, mida meie veebisaidil kogume, töötleb UAB Interversus (edaspidi Ettevõte).

Registreeritud aadress: P. Lukšio tn. 2, 08221 Vilnius

Kontaktinfo

UAB Interversus

Registreeritud aadress: P. Lukšio tn. 2, 08221 Vilnius

El. lk: [email protected]

ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGID JA ANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

  • Suhete säilitamiseks klientidega, nende teavitamiseks muudetud teenustest, võimaluste loomiseks ettevõtte esindajatega ühendust võtmiseks klientidele murettekitavates küsimustes;

  • Luua võimalused Ettevõtte pakutavate teenuste ja ostmiseks pakutavate kaupade kasutamiseks;

  • Täiustada klientide teadmisi Ettevõtte pakutavate teenuste ja ostmiseks pakutavate kaupade kohta;

  • Vastama küsimustele ja päringutele, mis on seotud Ettevõtte osutatavate teenuste ja ostmiseks pakutavate kaupadega;

  • Reklaamige ettevõtte pakutavaid teenuseid ja ostmiseks pakutavaid kaupu.

Kõigil ülaltoodud juhtudel töötleb Ettevõte isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik asjakohaste selgelt määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse andmesubjekti privaatsuse kaitset.

KOGUTUD ISIKUANDMED

Ettevõtte kogutud andmed võivad sisaldada järgmisi andmeid ja nende muudatusi:

inimese eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, IP-aadress.

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE TINGIMUSED

Isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse mitte kauem, kui see on vajalik, võttes arvesse ettevõtte ärivajadusi ja õigustatud huve või vastavalt dokumentide, sealhulgas isikuandmete säilitustingimusi määratlevate õigusaktide nõudeid. E-poe kaudu saadud isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt 3 (kolm) aastat alates veebisaidi külastamisest, broneerimis- ja / või tellimisvormide täitmisest, päringu kättesaamise kuupäevast või muust viimasest ärisuhtest.

ISIKUANDMETE ALLIKAS

Ettevõte saab isikuandmeid e-poodi külastavatelt andmesubjektidelt endilt ning ostukorvis olevatelt taotlustelt, päringutest, täidetud broneeringu- ja / või tellimisvormidelt.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Kõik meile edastatud andmed võidakse edastada ettevõttele teenuseid osutavatele ja / või ettevõtte nimel tegutsevatele kolmandatele isikutele või ettevõttega seotud ettevõtetele ning need kolmandad isikud võivad selliseid isikuandmeid töödelda. Seaduses otseselt sätestatud juhtudel võidakse andmesubjekti andmed edastada pädevatele asutustele.

ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Ettevõte tagab seaduses sätestatud andmesubjektide õigused ja teatab, et igal andmesubjektil on õigus:

  • Teada (olema informeeritud) oma isikuandmete töötlemisest;

  • nõuda, et ettevõte tagaks juurdepääsu andmesubjekti isikuandmetele ja parandaks või kustutaks need ("õigus olla unustatud"), või piiraks andmete töötlemist või õigust esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, samuti õigus andmete teisaldamisele;

  • võtta nõusolek igal ajal tagasi, ilma et see piiraks nõusolekupõhise töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist, õigus töötlemisele vastuväiteid esitada;

  • esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile, mille veebisaidi aadress on https://www.aki.ee/et, kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmeid töödeldakse tema õigusi ja õigustatud huve rikkudes vastavalt kehtivale õigusele.

  • keelduda automatiseeritud hindamisest või profileerimisest.

KEHTIVUS JA MUUDATUSED PRIVAATSUSPOLIITIKAS

Seda poliitikat võidakse ajakohastada ja muuta. UAB Interversus teavitab uuendustest e-poe külastajaid, esitades e-poes privaatsuspoliitika uue versiooni koos muudatuste kuupäevadega.

Küpsiste poliitika

Selle e-poe sirvimise ja kasutuskogemuse parandamiseks kasutame küpsiseid (inglise k. cookies). Küpsised on väikesed teabeosad, mis saadetakse veebisaidilt sinu seadmesse ja salvestatakse sinu arvutisse, et hõlbustada meie veebisaidi kasutamist ja kohandada veebisaidi sisu kasutajate vajadustele. Kui kasutaja naaseb uuesti samale veebisaidile, saab ta taastada küpsisesse salvestatud teabe, et teavitada veebisaiti kasutaja varasematest toimingutest lehel.

E-poe yesyes.ee funktsionaalsuse parandamiseks ja selle kasutamise hõlbustamiseks kasutame neid põhiküpsiseid:

Küpsise nimi

Kirjeldus / Tüüp

Loomise hetk

Aegumiskuupäev

PHPSESSID

Kasutaja seansi toetamiseks kasutatakse tavalist küpsist. Nõutav küpsis.

Lehele sisenemise ajal

Sirvimisseansi ajal

_ga

Seda küpsist kasutab Google Analytics kasutaja külastuse eesmärgi mõõtmiseks, veebisaitide operaatoritele veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja kliendi veebisaidi külastamise kogemuse parandamiseks.

Lehele sisenemise ajal

2 aastat

_gat

Seda küpsist kasutab Google Analytics kasutaja külastuse eesmärgi mõõtmiseks, veebisaitide operaatoritele veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja kliendi veebisaidi külastamise kogemuse parandamiseks.

Lehele sisenemise ajal

Sirvimisseansi ajal

_gid

Seda küpsist kasutab Google Analytics kasutaja külastuse eesmärgi mõõtmiseks, veebisaitide operaatoritele veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja kliendi veebisaidi külastamise kogemuse parandamiseks.

Lehele sisenemise ajal

Sirvimisseansi ajal

__cfduid

Lehe laadimisaja kiirendamiseks kasutatakse küpsist, mis on seotud CloudFlare kasutavate veebisaitidega. CloudFlare'i sõnul kasutatakse seda külastaja IP -aadressil põhinevate turvapiirangute vältimiseks. See ei sisalda kasutaja tuvastamise teavet.

Lehele sisenemise ajal

1 aasta

mage-cache-sesses

Salvestab lehe sisu, et leht kiiremini laeks.

Lehele sisenemise ajal

Sirvimisseansi ajal

mage-cache-storage

Salvestab lehe sisu, et leht kiiremini laeks.

Lehele sisenemise ajal

Sirvimisseansi ajal

mage-cache-storage-section-invalidation

Salvestab lehe sisu, et leht kiiremini laeks.

Lehele sisenemise ajal

Sirvimisseansi ajal

tawkUUID

Kasutatakse saidil klientidega otsevestluse funktsiooni lubamiseks.

Lehele sisenemise ajal

179 päeva

ads/ga-audiences

Küpsis on piksel, mis kogub teavet kasutajate käitumise kohta veebisaidil ja mida kasutatakse statistilise teabe salvestamiseks.

Lehele sisenemise ajal

Sirvimisseansi ajal

 

Küpsiste kasutamist saad kontrollida, muutes oma brauseri seadeid.

Juhime sinu tähelepanu sellele, et kui sirvid ettevõtte e-poodi ja sinu seaded aktsepteerivad küpsiseid, loetakse seda sinu selgesõnaliseks nõusolekuks küpsiste kasutamiseks meie e-poes.